/ / Зависимостта е социално явление?

Зависимост - това е ли обществено явление?

Всички чухме думата "зависими". Тя възниква като научен термин, но с течение на времето придобива напълно отрицателни семантични черти. Зависимост - това явление е добре известно, състоящо се в отказа на индивида да се грижи за своето материално съдържание.

Но какво е това явление в нашето общество? Възможно ли е днес да говорим за социална зависимост? Нека разгледаме тези въпроси по-подробно.

Определение на понятието

Така че тази дума намира своето определение вразлични речници. Като цяло това означава следното: желанието да живеем за сметка на другите, отхвърлянето на техните социални отговорности. Зависимост - това е личност, която среща много хора.

Например, възрастен син, който може да печелинезависимо, че живее с майка си. Той се отдава на хобитата му, говори с приятели, докато той е далеч от възрастна майка е принудена да работи на няколко места, за подкрепа в безсъзнание си син.

Или друг пример, когато зависимостта еначин на живот. Дъщерята е свикнала да решава всичките си въпроси с помощта на родителите си. И въпреки че е омъжена и има собствено дете, тя прекарва всичките си домашни грижи по раменете на родителите и съпруга си, докато самата тя, като успешна актриса, е на работа, на обиколка или на снимките.

Такива примери за това поведение са добре известни. Ще разгледаме обаче по-сложен въпрос. Това е явление като социална зависимост.

зависимостта е

Какъв е този тип поведение?

Според психолозите това поведение се свързва ссъзнателното желание на индивида да прехвърли социалната отговорност за действията си върху раменете на други хора. Това поведение се проучва внимателно от психологията на труда. Същността на това е както следва.

Служителите в екипа не бързат да "дават най-доброто"в рамките на пълната програма. Често те имитират работата си, се опитват да избегнат отговорността. Работникът се стреми да се изгуби в тълпата, за да избегне част от възложените му задачи. Това явление е свързано както с елементарната мързелност, така и с характеристиките на характера на човека. Също така, хората често не търсят да се рециклират, като по този начин не изглежда работохолик срещу други работници и предотвратяване на тяхната част от социалната осъждане.

социална зависимост

По въпроса за предотвратяване на социалната зависимост

Естествено, работодателите мислят за този въпрос. Предприемат се различни мерки за насърчаване на работата на служителите. Сред тях е отразяването на индивидуалните постижения и възнаграждението на труда с единични разходи и т.н.

Всички тези мерки са важни. В крайна сметка зависимостта не е само личен дефект на служител, но и явление, което причинява значителни загуби на компанията.

Прочетете повече: