/ Одит на готовите продукти

Одит на готовите продукти

Преди да се говори за одит на счетоводството на готовите продукти, струва си да се разбере концепцията за одита.

На територията на нашата страна одитът е контролза икономическата дейност на дадено предприятие. Тъй като се развиха пазарните отношения, счетоводителите трябваше да се запознаят с набор от нормативни актове и законопроекти, които регулираха всички правни аспекти на икономическата дейност. Те отразяват критериите за работата на предприятията, като счетоводство, отчитане, данъчни критерии, формиране на разходите за даден продукт и т.н.

Нормативните документи се допълват с новипозиции, претърпяват промени и това се случва доста често. За съжаление, те не винаги са насочени към данъкоплатците. Ето защо някои нарушения се забелязват, най-вече, разбира се, неволно, в работата с някои нормативни документи.

Ето защо е напълно логично да създадете форма на контролза стопанската дейност на предприятието и е задължен да се извършва не от страна на държавата. Следва да се отбележи, че тази форма на контрол трябва да включва консултации по всички въпроси, свързани с организацията и счетоводството на счетоводството, финансовите отчети и методите за подобряване на ефективността на търговските дейности.

Това е точно такава, каквато одитът на готовите продукти е станал. Тя помага значително да намали рисковете на отделните предприемачи и предприятия.

Ако говорим за готови продукти, то тогавае собственост, която принадлежи към сферата на материала и производството, т.е. към резервите на предприятието. Те, разбира се, отговарят на всички изисквания, изисквани от закона. Продуктите се произвеждат за една цел - продажба и печалба.

Одитът на готовите продукти предполага наличието на определен номенклатурен номер, име, партида, сорт или хомогенна група.

Предприятието самостоятелно избира счетоводната единица за крайните продукти. Естествено, то е фиксирано в съответните документи на счетоводната политика.

Всички произведени продукти се предават запоследваща продажба в склада. Там се записва и се извършва от лица, които са финансово отговорни за този процес. Можете да направите изключение и да не проверявате продажбата на продукти, ако е голяма, т.е. тя не може да бъде доставена в склада по технически причини.

След това одитът на готовите продукти се извършва директно на мястото на производство на този продукт и това прави производителя.

С каква цел има такъвзадълбочена инспекция на продукта? Отговорът е очевиден: необходимо е да се оценят обективно пълната сума, ако продуктът произхожда своевременно, ако тя бъде доставена на склада, дали отражение в цялата документация надеждна информация, правилно изготвен документ за счетоводство и отчетност.

Одитът на готовите продукти също проверява и обемистойността на цената на продадените стоки, стойността на търговските разходи, както и възможните загуби от продажби.

Всички резултати от такъв одит са формализирани като документи за аналитично и синтетично отчитане на емисията и продажбата на конкретен продукт.

Също така трябва да се каже, че докладът на одиторае документ, който има правен статут, т.е. той е валиден за юридически лица, физически лица, органи, администрация и съдебни органи.

Заключението, направено от одитора, има статут на експертно мнение, което по правило се определя от държавата.

Прочетете повече: