/ Семейството като социална институция в системата на обществото

Семейството като социална институция в системата на обществото

Институтът на семейството е най - важният всоциални отношения. Неговото изследване се занимава със социолози, психолози, сексолози и много други. Това пристрастено внимание не е случайно. Семейството, като социална институция, е един от важните носители на принципите на културата и личното образование, които вече са традиционни и се предават от поколение на поколение. Първоначалното образование, което човек получава в семейството. На същото място той преподава уменията на поведението, дава образование.

Във всяко специфично общество съществуват собствени концепции и традиции в семейния живот. Ето защо хората, които са членове на тази общност, са формирали мнението, че техните основи са най-верни.

Семейството като социална институция, е толкова важно за обществотонякакъв специфичен тип като основен няма смисъл. Корените на семейните отношения са дълбоко в древността. Тогава започва раждането на тази институция.

Типологията на семейството включва видове, които се различават в зависимост от формата на организацията и от свързаните връзки на съставляващите я хора.

Един от основните типове е комбинацията: съпруг, съпруга и деца. Това е класически вариант, който се представя на всички при споменаването на тази дума. Този тип се нарича съпружеска. Тя се основава на брачните отношения на двама души, които не са свързани с родството.

Вторият тип е свързано семейство. Тя се основава на кръвното родство. Обикновено те са многобройни роднини, представляващи клан, който включва братя и сестри, съпрузи и съпруги, деца, лели, чичовци и т.н.

Семейството, като социална институция, съществува в тяхдве форми, но тяхното значение не е същото. Обикновено е необходим свързан тип семейство за празненства, комуникация и поддържане на семейни връзки. От голямо значение е брачният тип. В този случай ролята на семейството в живота на един човек е огромна. Дори законодателството предписва определени правила и разпоредби във връзка с деца или родители, но не казва нищо за връзки с по-далечни роднини.

Омъженото семейство предполага връзка междусъпрузите и техните деца. Съответният тип включва по-широк диапазон от връзки. В такова семейство съпрузите са по-силно повлияни от техните близки и само половината са включени в новото семейство.

От вида на семейството зависи и образованието, коетополучава дете. В свързано семейство грижата и отговорността за нея се крият не само от родителите, но и от многобройните роднини. Кръгът на комуникацията му е обширен и това има добър ефект върху възпитанието. Много роднини са готови да поемат отговорностите на родителите.

В съвременното общество семейството като социалноИнституцията е по-скоро съпружеска. Това се дължи на мястото на пребиваване, което може да бъде далеч от останалите роднини. Много от тях не поддържат семейни връзки поради определени обстоятелства.

Бракът е една от най-приемливите формисемейство. Формално формализирани отношения са не само бъдещите потомци и възпитанието му. Бракът предполага и много други права и задължения. Той може да се нарече модел, под формата на който семейството е представено като социална институция. Във всяко отделно общество съществуват норми на поведение, които се развиват през годините. Те също така зависят от икономическите условия.

Понякога има ситуация, при която изборът на съпруга не зависи от лицето. Тя се осъществява въз основа на определени правила и принципи, които се ограничават само до границите на дадено общество.

В повечето случаи семейството като социална институция е моногамна. Но има редки случаи на полигамични бракове.

За всеки човек семейството е модел за формиране на характера и нормите на поведение в обществото. Поради това трябва да се обърне специално внимание на развитието на тази институция.

Прочетете повече: