/ / Какво заплашва за нарушаване на трудовата дисциплина

Това, което заплашва за нарушаване на трудовата дисциплина

Набор от правила, установени в институциятаили в предприятието, които регулират реда на работа, е задължително за всички служители. Неспазването на тези правила е нарушение на трудовата дисциплина, която води до наказание.

Изпълнението на всички необходими изисквания, определени от договора, е неразделна част от нормалната и измерена дейност на предприятието.

Всеки служител се запознава по време на работас вътрешни правила, задължения и права. Те ясно заявиха, че служителят трябва да дойде в предприятието в определено време, да спази работния режим, да не напуска работното място по-рано. Той също така трябва да използва работното си време с полза за каузата. При неспазване на тези правила служител на предприятие може да бъде порицан за нарушаване на трудовата дисциплина или да наложи по-тежко наказание.

Нарушения от такова естество включватнезаконно действие или, обратно, бездействие, когато вината на служителя е очевидна и не предизвиква съмнения, няма значение в каква форма е изразена. Това може да бъде умишлено или без умишлено увреждане на имущество, небрежност, невнимателно боравене с оборудване.

Също така, нарушаването на трудовата дисциплина може да бъде изразено чрез пренебрегване на правилата за противопожарна безопасност и правилата за експлоатация на техническите средства.

Ако служителят откаже да направи това или товаработа, последствията от които могат да окажат неблагоприятно го засягат повечето, или хората около него, за да не може да се прилага санкции или който и да е наказание. Също така, управлението на дружеството или упълномощено да го представлява, няма право да накаже служител или служители, поради провала на своите произведения, които са забранени от трудовото законодателство.

С приемането на нарушения от страна на служителя,Работодателят може не само да обяви санкция въз основа на акт. Служителят трябва да напише обяснителна бележка. Само след това вината ще бъде разпозната от него, а оттук и възстановяването или уволнението за нарушаване на трудовата дисциплина.

Какви критерии играят важна роля при порицаване или уволнение?

  • Невъзможност на служителя да изпълнява задълженията си без основателна причина, ако това не е първият случай и той има наказание за подобно нарушение.
  • Грешно нарушение от страна на служителя на правилата на работния график или трудовия процес, дори ако това се случи за първи път.

При уволнение поради нарушаване на трудовата дисциплина често се предполагат такива грешки:

  • Условията на наложеното наказание или незаконното му налагане са изтекли.
  • Ако е малък работник и няма съгласие от Rostrudinspektsiya за уволнение.

Уволнението на служител може да възникне поради нарушениетрудова дисциплина при следните обстоятелства: липсата на основателна причина, а не премахването на предишното наказание по време на повторното нарушение. Това възстановяване има легитимна основа, има обяснение на действието, изложено на хартия.

Уволнението на служител е възбранадисциплинарно, така че трябва да мине през всички правила, изложени в член 193 от Кодекса на труда на Русия. Преди да се пристъпи към процедурата за уволнение на служител, обяснението трябва задължително да бъде направено в писмена форма. В случай на отказ да се напише обяснение, в присъствието на 2-3 лица трябва да се изготви акт, в който е фиксиран. След това се издава заповедта за уволнение, с която съпругът трябва да бъде запознат в същия ден.

Ако служителят отказа да подпише заповедта, отново се изготвя акт, в който се отразява. И едва тогава е направена бележка в трудовата книга за уволнението.

Прочетете повече: