/ / Куражът е ... Значението на това чувство за човек

Куражът е ... Значението на това чувство за човек

Ако хората не са имали смелостта в душите си, тогаваЗемята не би направила велики неща. Неописуема, необуздана дива сила насочва всеки човек. Невероятният огън прави хората да правят велики неща, въпреки страховете си. Историята ни казва, че на известните хора винаги са били разпределени извънредни действия.

кураж това

Такива хора могат да овладеят своитечувства, като по този начин насочва тази колосална енергия в правилната посока. Но как функционира този механизъм? Всичко е за човешката психология. Когато страхът се появи пред нас, най-често се страхуваме и отстъпваме назад. Чувствайки страх, но ако се справите с него и ще намалите, ще има съвсем различно, наистина невероятно чувство - кураж.

Какво е смелостта?

Този термин има много дефиниции. Броят на семантичните нюанси е толкова голям, че всеки човек може да третира термина, за да отговаря на вярванията си.

кураж и чест
Кураж - е безрезервна ангажимент да продължим напред спричината за очевидната опасност. В този случай ние не говорим за липсата на страх изобщо. Този фактор може да присъства, но поради вътрешни убеждения и воля човек може да го преодолее. Много често несправедливостта се сравнява със смелостта, която не може да бъде направена, тъй като термините са напълно различни. Един безразсъден човек не се страхува. Освен това той не признава съществуването на факта, че може да има негативен резултат изобщо. На свой ред смелостта е приемането на страха, осъзнаването на опасността и риска, който носи.

Отрицателната страна на смелостта

Усещането за кураж е двойно по природа. Има много случаи, в които смелостта, извратени вътрешните желания, под формата на егоизъм. Същото нещо може да се случи, когато човек обърква основната цел, с техните собствени, лични желания. Трябва да разберем, че смел човек е силен, силен воляч. С помощта на вътрешната си енергия той може да преодолее всеки страх. Оттук следва, че смелостта може да служи както за добро, така и за най-тъмното зло. Двойствеността на това усещане е невероятно и в същото време ужасяващо. Смел човек да се страхува, тъй като никой не знае какво има в предвид и това, което мислите му са. В този контекст Кураж лесно се разграничава от героичното, което възниква като вътрешен бунт срещу несправедливостта, безпокойство, умора и т. P. Героична мисли винаги добри и безкористни.

Психологическо значение на термина

смелост смелост

От гледна точка на психологията куражът е сложенпроцесът на обработка на информация в главата на човек или демонстрация на смелост с присъствието на дълбоко презрение към опасност и страх. Психолозите проведоха експеримент, включващ хора с различни психотипи. Резултатите му показаха, че събрани, затворени от света, презирани от други хора имат такива качества като смелост, смелост и т.н. С други думи, такива хора със смели действия показват високата си позиция спрямо останалите. Изхождайки от това, смелостта, чийто смисъл се тълкува от всеки човек по свой начин, може да навлезе в най-жестоките действия. Смелите хора също са егоисти.

Учените също извадиха още една много интересна темафакт. Всеки, който може да бъде смел до известна степен, е пристрастен към адреналина от човека. Такива хора се нуждаят от опасност, защото без тях не могат да живеят нормално. Ето защо най-смелите хора избират опасни професии.

Как се свързват концепциите за кураж и чест?

В процеса на тяхното развитие, всеки човекполучава определено образование. Този термин включва не само познаването на определени дисциплини. Един образован човек е формирала личност, която е научила моралната и чувствената страна на живота. Получаваме определена емоционална основа от нашите родители, следователно по-нататъшното поведение на човек през целия живот зависи от качествата, които му се предоставят от родителите или други роднини.

смелост смисъл

Сега за чест. Тя също е ваксинирана от много години. Един човек на честта, не може да се роди, те могат да stat.Chest - е добродетел, което предполага наличието на някои положителни качества, като например: чувство за справедливост, състрадание и доброта към другите. В този случай куражът може да се счита за необходим елемент на честта.

Кураж и чест - това са концепции, които не могат да бъдат сравнени. Честта има по-широк смисъл и нейната основа винаги е добрата страна на човека.

Има ли истински кураж днес?

С течение на времето значително се промениразбиране на термина "кураж". Смисълът на думата поглъща новите тенденции на обществото. Съвременните хора по свой начин определят за себе си степента на "смелостта" на деянието. Това се дължи на човешката еволюция, защото съвременните тенденции са много различни от тези, които съществуват преди много векове. Ясно потвърждение за това може да се види в самурайския трактат "Бушидо". Ако воин ерата на феодална Япония беше в реда на нещата да се направи ритуал пиърсинг на бедрото и това се счита за смелост, съвременният човек ще я нарека "лудост". В същото време смели дела се извършват почти постоянно в нашето време.

кураж стойност

заключение

Така в статията се разкрива значението на думата"Смелост". Това чувство може да бъде интерпретирано от всички по различни начини, но все пак е абсолютно необходимо за всекидневния живот. Само благодарение на смелостта всички преодоляваме трудности, нарушаваме вътрешните си граници, не правим лоши мисли, за да спечелим надмощие.

Прочетете повече: