/ / Потенциалът е в психологията какво е това? дефиниция

Потенциалът е в психологията какво е това? дефиниция

Всеки от нас е чул тази дума повече от веднъж."Потенциал". Това е понятие в психологията, на което не са дадени една или две определения. Нещо повече, много научни произведения и изследвания са посветени на тази тема. Това наистина е от някакъв интерес, така че си заслужава да се вгледате по-задълбочено в него.

потенциалът е в психологията

Изследванията на Ерих Фром

Общоприето е, че потенциалът е в психологиятаспособността на човек да умножава вътрешните си способности, да развива, да бъде продуктивен, да взаимодейства ефективно с другите хора и света около него. Известният немски социолог Ерих Фром посвети живота си на това качество, както и изследването на развитието на личността.

Ученият смята, че всеки човек по свой начине уникален. Той увери: това е реализацията на нашия вътрешен потенциал и развитието на личността, която е основната цел на всеки от нас. Ако човек се стреми да покажат своята "I", а не се обръща внимание на пречките, външните дразнители и изкушения, а след това се превръща в реална позитивна свобода и да се отърве от анти-социални стремежи. Какво означава това? Положителната свобода е възможно най-пълното осъзнаване от страна на индивида на неговите способности и паралелното поведение на активен начин на живот.

развитие на потенциала на индивидуалната психология

За видовете дейност

Потенциалът в психологията е темасъдържа много важни нюанси. Важно е да се отбележи, че вътрешната сила във всяко лице е насочена към определени дейности. В процеса на живота си, личността приоритети, идентифицира цели за себе си и впоследствие ги постига.

Мнозина вярват, че със сигурностобстоятелства, потенциалът може да бъде напълно разкрит. Обикновено това се наблюдава, когато човек преодолее трудностите, опитите и пречките в живота. Подтискайки собствените си страхове, индивидът осъзнава такива способности, които дори не може да подозира.

Потенциалът е в психологията същият като вфилософия. Но социологията разглежда тази концепция не само като вътрешна сила и енергия на индивида. Потенциалът се разглежда като набор от материални и духовни възможности, които могат да допринесат за постигането на определени цели.

психология на развитието на творческия потенциал на индивида

Личен потенциал

За това качество бих искал да кажа повечев подробности. От научна гледна точка се наричат ​​така наречените интегрални характеристики на нивото на личностна зрялост и явлението на самоопределението. Последното означава способността на дадено лице да упражнява своя избор.

Австрийският психолог Виктор Франкъл вярва в товамощният личен потенциал (LP) определя свободното отношение на човека към неговата телесност и нужди. Това означава, че мотивите и обстоятелствата около него могат да доминират само толкова, колкото самият той иска. Освен това, това качество отразява успешното преодоляване на дадените обстоятелства.

Характеристики на LP

Предполага се също, че личният потенциалвключва както способностите на индивида, така и системата на постоянно умножаващи се ресурси (силно желание, психологическо, интелектуално и т.н.). Това е много важно качество. То помага на индивида във всичките му периоди на адаптация в различни сфери, оказва влияние върху формирането на професионални умения, самореализация, кариера, развитие на способностите.

Концепцията за LP успешно разкрива идеята затрансформацията на личността в променящия се свят. Лице с мощен LP не само може да се адаптира към определени условия. Той може да ги промени, за да играе в ръцете си и да допринесе за постигането на целите. Способността на индивида да осъществява замисленото, въпреки всичко, е най-ценното качество, което помага не само в професионалните дейности, но и в ежедневието.

лична психология на потенциала

Креативен аспект

По-горе малко се разказва за такава концепция като личен потенциал. Психологията в допълнение към нея идентифицира друг вид на това качество - творчество (TA).

Във всеки от нас има началото, което ражда в съзнаниевъображение, въображение. Принуждава човек да се подобри, да продължи напред. Психологията на развитието на творческия потенциал на индивида доказва, че реализацията на ТП води до хиперактивност на мозъка, до преобладаване на несъзнаваното над съзнанието. Често комбинацията от интелигентност и творчество генерира гений в човек.

Индивидът с мощен TP обикновено има ярка светлинаизразена инициатива, самочувствие, способност да изпълнява това, което е започнало до края, желанието да се подобрява постоянно и да научава нещо ново. Такива хора постоянно се мотивират, създават условия за себе си, за да постигнат своите цели, да контролират качеството на извършената работа (в която се проявява перфекционизъм) и да анализират проблемите в детайли, преди да ги разрешат, ако има такива. Всички тези качества характеризират човек с ТП само от най-добрата страна. Не е изненадващо, че тези хора най-добре се проявяват в трудовия си живот.

потенциала на индивида в психологията

творчество

Друг аспект заслужава внимание. Творческият потенциал на психологията се откроява в отделна тема. Това качество определя способността на индивида да изпълнява творческа дейност, да се изразява и да надхвърля стандартните знания. "Криейтив" в този случай включва поведенчески, емоционален и когнитивен аспект.

Ако говорим за потенциала на индивида впсихология, заслужава да се отбележи, че КЗ е най-ценното и практично качество. Човек с творчески потенциал може да се реализира извънредно не само във всяка дейност, но и в чувства, чувства, поведение. Такива хора могат да се променят и да се противопоставят на стереотипите. Те са дадени от нестандартното мислене, способността да формулираме оригинални идеи, както и да пренебрегваме обичайните рамки и граници. Те имат различни интереси, винаги се научават нови умения и знания с удоволствие. Такива хора карат другите да ги посрещнат и да говорят по-отблизо.

потенциалът е в дефиницията на психологията

Работна площ

Трябва да се кажат няколко думи за трудапотенциал. Това е определение в психологията, което се получава в отделна категория. Това е името на всички качества, характеризиращи трудовите способности на дадено лице.

Трудовият потенциал (ТП) се изразява в възможносттаиндивидът поддържа нормални отношения в екипа и участва в неговата дейност. Човек с TP е в състояние да генерира и анализира усъвършенствани идеи и притежава необходимите практически умения и теоретични знания за изпълнение на служебни задължения. Той се отличава с добро здраве, наличие на морални принципи, дейност, образование, компетентност, способност да организирате своето време, точност, дисциплина. Хората, които могат да реализират трудовия си потенциал, са ценни работници.

психология на творческия потенциал

самостоятелно отглеждане

Развитието на потенциала на отделните психологически изследвания по най-внимателен начин. Същата тема се интересува от хора, които искат да направят вътрешната си власт и да реализират скрити възможности.

За да подобрите потенциала си,е необходимо да създадете мощен мотив за себе си. Тя ще се превърне в активна сила, която ще помогне да се събудят скритите възможности. Човек е способен на много действия, ако стане завладян от това, което силно желае.

Можете да вдъхновите успеха на човек, който е постигналвпечатляващи постижения в областта, представляваща интерес. Освен това, си струва да се запознаете със своята стратегия, съвети и да се опитате да разберете начина на мислене и след това да приложите знанията в собствената си практика.

Също така се препоръчва да разделите целтаняколко етапа. Колкото повече са, толкова по-добре. Те ще комбинират настоящото състояние на нещата с желаното. Това е същото като завладяването на върха. Преодоляването на ежедневното определено разстояние, в крайна сметка ще бъде възможно да се стигне до самия връх. Методът е ефективен, но най-важното е желанието. Човек, който е гладен за нещо, е способен на такива дела, реализацията на които самият той не очакваше от себе си.

Прочетете повече: