/ / Интуицията е вътрешен поглед

Интуицията е вътрешната гледка

развива интуиция

Концепцията за "интуицията" е твърдо вградена в нашатаежедневния живот, но стават обикновени и всички познати думи, има огромен брой интерпретации. Ако погледнете в речника, става ясно, че понятието "интуиция" се появява дори във времето, когато Платон в древна Атина разясни своето учение на учениците. Но етимологията на думата по някакъв начин разкрива смисъла, присъщи на него, и се оказва, че "шесто чувство", или както я наричат, интуиция - интуиция е от латинската дума "intuitio". Или "незабавно разбиране", ако началото на думата е взето от латинския глагол intueri. В съвременния свят тълкуването на "шестия смисъл" се основава основно на концепцията за специфична функция на човешкия мозък, която няма нищо общо с логичното и рационалното мислене. Много философи пишат, че интуицията е сигурен начин човек да познава света, нещо като мислене. Техните аргументи са до голяма степен съгласни с тълкуването на понятието "интуиция" мистично настроените хора, които твърдят, че интуицията - това е един от основните принципи на света, което е необходимо и жизненоважно за човешкото съществуване.

интуицията е

Учените в техните изследвания са решили товатова е дясното полукълбо на човешкия мозък, което е отговорно за прозрение, въображение и въображение. В съвременните учебници може да се намери следното тълкуване на това понятие: интуицията не е разбиране на истината въз основа на логически анализ, който се основава на съпричастност, въображение и човешки живот. И в зависимост от това кое полукълбо на мозъка му се развива в детството, той е доминиран от интуитивно или логическо мислене и в зависимост от тези фактори се формира възприятието му за околния свят.

Хора, които превъзхождат работата на мозъкадясното полукълбо, възприемат света от творческа гледна точка, обича да мечтаят и мечтаят. Техният свят е оцветен в ярки тонове на живи въображение, това са хора, които стават писатели, художници и композитори. Но те са загубени в света на числата и понякога не могат да се справят с решаването на икономически проблеми и за тях е трудно да се подчиняват на всички правила, установени другаде. Хората, доминирани от лявото полукълбо, мислят рационално, че всякакви прояви на чувствата им са подложени на критичен анализ и не забелязват всички нюанси на човешките отношения и фините проявления на заобикалящата ги природа.

интуиция как да се развива

Да се ​​постигне хармония в възприемането на околната средамир и нормално е да съществува в него, човек трябва да развие в себе си и двата типа мислене. Според Декарт интуицията е вроден дар на всеки човек, а всеки човек, ако желае, има възможност да развие интуиция. За това има само няколко правила, най-важните от които са вярата в себе си и способността да чуете вътрешните си усещания. Специален тип мислене е интуицията. Как да развием тази невероятна възможност на човешкия мозък? Има много методи, но всички те се свеждат до едно правило - да не пренебрегвате чувствата си, настроението и чувствата си.

Прочетете повече: