/ Психологически портрет на личността

Психологически портрет на личността

Всички хора имат свой собствен характер, темпераменти дори набор от лоши навици. От колко знаете как да разграничавате функциите му в човек, зависи от това дали можете лесно да общувате с него, да работите и да намерите общ език.

Такова умение ще помогне невероятно на всички в живота,но специално внимание се отделя на този аспект от мениджърите при наемането им. Като правило, в солидна организация има позиция на "мениджър за наемане", който е зает от човек, който може да създаде социален и психологически портрет на човек. Това помага на лидера да се събере в екипа на хора, които ще съставят силен екип и ще могат да изпълняват задачата си колкото е възможно по-ефективно.

Необходимо е първо да се ориентирамеспособността на човек да се адаптира към различни ситуации на живот, този фактор определя формирането на идеята за личностния психотип. Обикновено има три основни типа хора. Първата група включва тези, които се фокусират върху настоящето и се адаптират лесно към новата ситуация. Такива хора обикновено могат да вземат бързи решения. Вторият тип има ориентация към миналото и обикновено работи в рамките на обичайните граници на забраните, разрешенията, правата и задълженията. Хората от тази категория могат перфектно да приложат всякакви решения. Последният, третият тип, е ориентиран към бъдещето и има неадекватно ситуационно поведение, такива хора са слабо адаптирани към вертикалата на властта в отбора. Като правило тези хора действат като генератор на идеи.

Анализирайки психологическия портрет на човек, многоВажно е да знаете, за начало, себе си, да се научите да различавате функциите си. Способността да се определи темперамент, посока на личността, характер, отношение към различни ситуации и цели в живота, помагат да се определи поведението на човек в напрегната ситуация и да се предскаже междуличностните взаимоотношения, да се определят бизнес качествата.

Несъмнено всеки човек е човек,Можете да определите програмите и основните свойства, които определят неговите индивидуални характеристики. Те включват: характер, темперамент, способности. Основните свойства помагат да се разбере и разкрие динамиката, емоционалността, чувствителността, степента на реакция и човешката дейност. Програмните свойства ви позволяват да определите интелигентност, самосъзнание, посока.

Психологическият портрет на човек, като мозайка, се състои от огромен брой компоненти, които образуват обща картина, позволяваща много по-задълбочено разбиране на човек.

На първо място, струва си да се обърне вниманиетемперамент. Всеки човек със скоростта, присъща на него, реагира на различни събития. Този аспект става видим в ранна възраст, когато детето е в училище и комуникира с връстници.

По-късно можем да забележим колко по-различно реагираме на новините, как можем да се забавляваме, да работим. Всички тези разлики означават само едно нещо - всеки от нас има различен темперамент.

Живопис пред психологически портретличност, можете да разберете какъв човек е пред вас, какво можете да очаквате от него. Такива знания са много полезни в живота. Въпреки това, след като сте определили темперамента на човек, не можете да видите триизмерна картина, трябва да видите други компоненти, които ще ви помогнат да определите психотипа на индивида.

Характерът на човек е най-просторният аспект,който включва набор от личностни характеристики, който има стабилни индивидуални различия. Така психологическият портрет на човек се основава на познаването на уникалните свойства на героя. Тя се определя, на първо място, въз основа на характеристиките на поведението и комуникацията, както и на човешките дейности.

Хората, като правило, имат характерни черти,които могат да бъдат разделени на 4 основни групи. Те изразяват индивидуално отношение към различни дейности. Това може да включва личното отношение към работата (упорита работа, инициативност, безотговорност, склонност към рутинна работа, честност, и така нататък), връзка с други хора, общество, колективната (чувствителност, изолация, общителност, безсърдечие, отзивчивост, грубост, презрение) , отношение към себе си (гордост, смирение, самокритика, самомнение, арогантност, суета, егоизъм, обида) и, в крайна сметка, отношението към нещата (скромност, пестеливост, точност, щедрост и т.н.).

Често изготвянето на психологически портретличността може да включва редица допълнителни аспекти. Така например науката за физиономията включва физиологичните черти на външния вид на човека, които го правят ясно кои характерни черти и темперамент са характерни за дадено лице, въз основа на структурата на индивидуалните черти на лицето му.

Прочетете повече: