/ Форми на научни знания

Форми на научното познание

Научното познание е сложна система. Състои се от огромен брой взаимосвързани компоненти. Става дума за преценки, понятия, заключения, категории, закони и принципи на науката. Тези компоненти са относително прости. Освен това съществуват по-сложни форми на научни знания. Става дума за теория, хипотеза и проблем.

Нива и форми на научно познание

Помислете за всичко в ред. Основните форми на познание включват проблема. Струва си да започнем с факта, че в развитието на научното знание винаги има ситуация, свързана с факта, че се появяват явления, които не могат просто да бъдат обяснени по начините, които са били използвани преди. Причината е, че научната категорична апаратура, както и съществуващите знания, е периодично остаряла. Тази ситуация се нарича проблематична. Научният проблем се поставя след признаване на съществуването на противоречие между необходимостта от по-нататъшно развитие и ограничените налични познания в момента.

Проблемът обикновено се нарича въпрос или комплексвъпроси, които възникват обективно в хода на развитието на знанието. Разбираемо е, че решаването на такива моменти е от теоретичен или практически интерес.

Проблемът има много общи неща с този въпрос, но никой не ги идентифицира. Долната линия е, че въпросът може да бъде решен с помощта на знанията, разработени от друга наука.

Развитието на науката се осъществява с помощта насъздават проблеми и намират начини и средства за решаването им. В резултат на този процес често се променят всички видове методически и теоретични идеи. Често има промяна в съществуващите и общоприетите догми.

Формите на научното познание включват ихипотеза. Най-важното е, че от нейната номинация възниква изучаването на проблемите. Като цяло трябва да се отбележи, че хипотезата не е нищо повече от разумно допускане, което се развива, за да се изяснят моделите, както и причините за разглежданите явления.

Формите на научното знание са важни, без изключение. Значението на хипотезата е, че това не е просто предположение, а научно обосновано предположение. Това, по принцип, е преди всичко различно от всякакви предположения. Тя винаги разчита на теория, факти, доказателства и т.н.

Хипотезата има свои собствени характеристики. Те включват максимална простота, проверка и още много. Всяка хипотеза минава през три етапа. Те включват изграждане, при които събирането и първоначална проверка на материали, необходими, проверете какви учи всички произтичащи от това последствия, доказателствата, на които с помощта на съществуващите факти обосновават всички предложени.

В крайна сметка всяка представена научна хипотеза трябва да бъде опровергана или доказана. Доказаната хипотеза става научна теория.

Научната теория е включена и в научните формизнание. В широк смисъл, това означава специфичен вид духовна дейност, която е насочена конкретно към придобиване на нови и усъвършенстващи се стари знания. В този случай теоретичната дейност ще има много общо с практическото.

Като цяло, теорията като форма на научното знаниевинаги се счита за форма на надеждно организирано знание за определена тематична област, която описва, обяснява, прогнозира развитието, както и функционирането на обекти, свързани с това поле. Важна функция на теорията е организацията на знанието.

Прочетете повече: