/ Стратегии за ценообразуване

Стратегии за ценообразуване

Разработването на ценовата политика на предприятието е въпроссложна и важна. Ако една компания е начинаещ, продуктите, които тя предлага, се появяват само на пазара, първо трябва да се замисли коя ниша би искала да заеме и какъв процент от потенциалната аудитория да се възползва и след това да избере ценова стратегия. След като достигне определено ниво, компанията се разширява, планира да увеличи дела на присъствие или напълно промени обхвата и целевата група и следователно леко променя политиката на стойността на своите продукти.

В профила литературата се представя отличноКласификация на видовете ценообразуване и стратегии, използвани в този случай. И почти всеки раздел, посветен на това, завършва с идеята, че управлението на предприятието изисква сложни действия. Това означава, че в тяхната лична ценова стратегия елементи от няколко варианта трябва да присъстват в различни пропорции. В края на краищата лидерството на пазара може да се постигне само с гъвкав подход към цените и техните клиенти. И тази аксиома е приложима за всяка индустрия. Основното нещо е да не болиш и да намериш много начини да спечелиш клиент. Много е важно да не оставате без печалба.

Как предлагат търговците да изчислят цената на даден продукт? И какви са основните ценови стратегии?

Най-трудният етап от производството е първоначалният,когато само завладява пазара. В този случай цената ще се превърне в определящ фактор за много купувачи. И ще говорим за този конкретен период.

Компанията може веднага да инсталира на своите стокиДопустимо е минималната стойност и печалба от продажбата му ще бъде минимално. Подобна стратегия "пробив" е подходящ само ако компанията е готова да предложи на пазара голямо количество на своите продукти и удовлетворяване на търсенето на по-кратък период от време.

Ниска цена на стоковите предприемачипонякога не само да проникват на пазара, но и да премахнат конкуренцията или да постигнат възможно най-високия обем на продажбите, преди подобен продукт да бъде предложен от конкурент. Ползата тук, разбира се, не е в печалбата, получена от всяка продадена единица, а в самите обеми на продажбите. Ефективността на тази ценова стратегия за малките и средните предприятия ще бъде максимизирана, ако могат да концентрират производството си върху малък сегмент от пазара. Тук, както казват, дойде - видях - заловен, а след това излезе.

Можете да продавате стоките с очевидно надцененистойност, използвайки стратегия, наречена "skimming". В този случай продуктът е насочен изключително към аудиторията, която е готова да купува нови продукти, а цената им разказва за определено предимство, уникалност пред останалите. Тази политика е подходяща за такива отрасли, като например фармацевтичните продукти, където се правят големи разходи за производството (изследване, разработване) на нови продукти. Но тази ценова стратегия има недостатък - тя не може да се използва дълго време. Така че, туристическите компании за нов продукт за първи път държат доста високи цени, а когато търсенето започне да пада драстично, те трябва да ги намалят, за да спечелят клиенти с по-ниска покупателна способност.

Управление на някои предприятия в същата областнапример ресторанти, нощни клубове, използвайте стратегията на така наречените престижни цени, равностойни на желанието да позиционирате услугите си (стоки) във VIP категория. В този случай висока цена, свързана с изключителност, определен престиж и статус, е сигнал за богатите клиенти, на които фирмата се брои. Когато използвате различна ценова стратегия, целевата група най-вероятно просто ще пренебрегне този продукт (услуга).

Горните стратегии са не само подходящи заетапа на навлизане на пазара. Въпреки това, за да се популяризират стоките, те трябва да бъдат допълнени с други елементи, например система от отстъпки, дискриминационно или психологическо ценообразуване.

Прочетете повече: