/ / Диференциран маркетинг

Диференциран маркетинг

Наскоро широко разпространенополучи пазарна стратегия, като диференциран маркетинг. Той поема фокуса на предприятията върху няколко сегмента на пазара. За тази цел главата взема решение за производството на различни видове стоки.

Диференциалният маркетинг се счита за полезен,тъй като осигурява висока конкурентоспособност. В допълнение, интегрираното производство позволява да се повиши нивото на рентабилност. Ако говорим за многобройните рискове, свързани с постоянно променящите се пазарни условия, тази стратегия осигурява висока степен на надеждност. И това е разбираемо, защото когато търсенето на един вид стоки падне, е възможно да се повиши за други продукти. И това означава, че предприятието ще работи стабилно и изгодно.

Младите предприемачи трябва да разберат товадиференцираният маркетинг е доста скъп, тъй като изисква много пари за разработване на отделни програми за популяризиране и продажба на всеки продукт на пазара. Следователно, той се използва, по правило, от големите компании, които отдавна работят и искат да се подобрят.

И малки и средни организациипроизводството на стоки, предоставянето на услуги или извършването на работа, предпочитат недиференциран маркетинг, тъй като тази стратегия включва въвеждането на един продукт на пазара и неговото популяризиране. Разбира се, позицията на концентрация върху даден продукт няма да доведе до такава мащабна печалба и има високо ниво на риск, но с правилния подход той работи гладко.

Разработен диференциран маркетинг имаедно основно предимство, което е широкото удовлетворяване на потребностите на населението. И това, от своя страна, дава на производителя причина за определяне на високи цени. Основната задача на всеки специалист е да се определи позиция, която да гарантира рационална корелация на разходите за такава сложна стратегическа дейност и ефекта от нейните резултати. Изборът на конкретни пазарни сегменти трябва да се основава на внимателен анализ, най-добрият вариант е да функционира върху няколко, но много големи сегмента.

Специалистите трябва да определят конкретнотопосоката на бъдещи дейности, например, добре известни компании произвеждат хомогенни стоки на различни ценови нива, което им осигурява увеличение на потребителите на всички слоеве от населението. Най-голямата полза от такава стратегия е главата, ако конкурентните фирми се придържат към една недиференцирана стратегия. Тогава е гарантирана недвусмислена победа.

Ярък пример за диференциран подход вмаркетинговата дейност на компаниите, продаващи самолетни билети, може да бъде фактът, че при закупуването на билет се предлагат няколко опции, разделени на класове. Разбира се, колкото по-високо е нивото на обслужване и колкото повече услуги се предлагат, толкова по-скъпа е цената на билета, толкова по-високо е нивото на класа. Понастоящем много авиокомпании се придържат към диференцирания маркетинг. За да се открои в толкова трудна конкурентна борба, организацията трябва да предприеме конкретни мерки. Трябва да определите вашите предимства и да комуникирате активно за тях чрез реклама. Като опция е възможно да се разшири обхватът на услугите, предоставяни на потребители от различни класове, или да се намери начин да се осигури максимална безопасност на пътниците.

По този начин може да се заключи, чеДиференцираният маркетинг е отлична стратегия на всеки пазар. В същото време тя покрива на предприятието за регулиране на цените чрез намаляване на нивото на разходите, тъй като разходите за пускане в действие на стратегическия план са достатъчно големи, но по-нататък печалба плаща за тях по няколко пъти.

Прочетете повече: