/ Алгоритми за сортиране, каквито са

Алгоритми за сортиране, каквито са

Сортирането е споразумениеобекти в определен ред, например в низходящ или възходящ ред. По принцип подреждането на елементите е най-често срещаната манипулация с данни, което улеснява намирането на точна информация в бъдеще. Това до голяма степен се отнася до различни системи за управление на бази данни. Алгоритмите за сортиране съществуват понастоящем в големи числа, въпреки че имат сходни характеристики (стъпки): сравняване и пермутация на елементите по двойки, докато последователността стане подредена.

алгоритъм за сортиране по масив

Алгоритмите за сортиране могат да бъдат класифицирани ввътрешни и външни. Първите се характеризират с факта, че всички сортирани елементи са поставени в RAM и е възможно да се получи случайно достъп до някоя от тях. Последният може да работи с данни, намиращи се във външна памет (в файлове). Достъпът до такива елементи може да се осъществи последователно.

По-удобно е да сортирате елементите, когато сав структурата на едномерен масив. Всеки такъв елемент има сериен номер, а елементът на масива е достъпен чрез индекс. Алгоритмите за сортиране в този случай се оказват най-прости и разбираеми за използване.

Помислете за вътрешен алгоритъм за сортиране заНизходящо от балона и неговата подобрена версия, различна употреба време за сортиране. Сортирането по метода на балонче всъщност има много имена. Тя се нарича линеен метод за сортиране или замяна опция за сортиране. Но това не е име. Защо балон? След като във водата, въздушни мехурчета ще се появи, тъй като тя е по-лесно. Например, ако сте сортирате по възходящ върха ще бъде най-малко на елементите.

алгоритми за сортиране

Да разгледаме първия вариант на алгоритъм за сортиране на масив по балон. Устният алгоритъм за сортиране на масив, който има идентификатор mas и се състои от N елементи, изглежда така:

1. Поставете най-големия елемент на масива на мястото на първия елемент (mas [1]). За тази цел ще я сравним с останалите елементи (mas [2], mas [3] ... mas [N]). Ако се окаже, че някой от останалите елементи е по-голям от mas [1], тогава е необходимо да ги смените (чрез допълнителната променлива buf).

2. След като изключите елемента mas [1] от разглеждане, повторете параграф 1 за елемента mas [2].

3. Тези действия трябва да се повторят за всички елементи, с изключение на последното.

Изпълнение на алгоритъма за сортиране на балончета в Pascal:

алгоритъм за сортиране по масив

За втория вариант (подобрен методбалон) можем да кажем, че това е бърз алгоритъм за сортиране. Така че, ако се опитате да го използвате, за да сортирате вече сортиран масив, алгоритъмът ще завърши работата си след първото преминаване през елементите на масива. Така че няма да харчим компютърните ресурси на системата и времето за безсмислено сравнение на елементите.

Тук е приложението на този алгоритъм за сортиране за програмния език Pascal:

бърз алгоритъм за сортиране

Така че алгоритмите за сортиране са средство за поръчване на последователности от данни. При избора на конкретен алгоритъм трябва да вземете предвид разходите по отношение на времето и ресурсите на системата.

Прочетете повече: