/ Какво е либерален лидерски стил? Авторитарни, демократични и либерални лидерски стилове

Какво е либерален лидерски стил? Авторитарни, демократични и либерални лидерски стилове

Ръководството е специален случай на управление,набор от процеси на взаимоотношения между началници и подчинени, учител и студент. Основната задача е да се насърчат служителите (децата) да предприемат активни действия, които влияят върху колективното и индивидуалното съзнание. Ефективността на този процес, като правило, зависи от стила на ръководството. Трябва също така да се има предвид, че всеки човек има естествена нагласа или развити умения за комуникация с хората. Този критерий оказва значително влияние върху формирането на стил на управление. Нека разгледаме по-подробно този въпрос.

Концепция за стил на управление

Стилът на управление е характеристиките на поведението икомуникационен мениджър във връзка с подчинените. Лидерът, използвайки правилно, ще може да повлияе на работниците и да ги накара да направят това, което е необходимо в момента. В съвременната наука са изброени няколко концепции, които изследват основите на формирането и прилагането на управленски стилове. Тяхното функциониране се влияе от конкретни условия и обстоятелства, които ще разгледаме по-долу. Традиционно са изброени авторитарни, демократични и либерални стилове на лидерство.

либерален лидерски стил

Както обаче показва практиката, те рядко функционират в чиста форма, тъй като голям брой фактори (външни и вътрешни) оказват влияние върху човешкото поведение.

Характеристики на проявленията и формите на управление на смесените стилове

Първо, мениджърът работи с подчинени,различни по образователни и културни нива, перспективи, лични и емоционални перспективи. Нека отбележим една от най-известните закономерности. Колкото по-ниска е квалификацията и нивото на култура, толкова по-лесно ще се възприеме авторитарният стил на лидерство. Напротив, демократичният подчинен, емоционален и отворен в поведението си характер няма да работи с лидера, който предпочита труден управленски стил и безусловно покорство.

На второ място, стилът на управление е повлиян от специфичнитенастоящите условия, степента на зрялост на екипа и неговото единство. Така че, в критична ситуация, често демократично управление, ще бъдат принудени да се прилага твърда начини за управление на персонала. В същото време в спокойна атмосфера, той може да сложи спирачка на използване на либералната лидерски стил.

либералния лидерски стил се характеризира с

Трето, наличието на практически опит икултурното ниво на мениджъра често е решаващо при избора на основните области на управление. Един авторитарен лидер често може да се държи по приятелски и открит начин. Напротив, демократичният поради липса на образование или неспособност да се държи правилно в екипа е в състояние да не съблюдава подчинените си. Много често нерешителните мениджъри демонстрират в поведението си пасивност и примери за либерален лидерски стил. По този начин те се освобождават от отговорност за резултата от дейността на компанията.

Авторитетен (директен) стил на лидерство в организацията

Характерните особености за него са следните:

 • висока централизация на лидерството;
 • управление на един човек при вземането на решения, избор на цели и средства за постигането им;
 • мениджърът е отговорен за резултата от дейността на дружеството, не се доверява на подчинените си и не изисква становище или съвет;
 • основната форма на стимули за служителите - инструкции и санкции;
 • строг контрол върху дейността на всеки подчинен;
 • неспособност и нежелание да се вземат предвид интересите на служителите;
 • в процеса на общуване, преобладават рязкост, неприятелски тон, неточност и често грубост.

за либералния стил на лидерство е характерно

Недвусмислени предимства на приложениетостил на управление на директивата са: максималната концентрация на всички видове ресурси, наличието на ред и способността да се предскаже окончателния резултат дори в трудна ситуация. Въпреки това ограничаването на индивидуалната инициатива и едностранното движение на поръчките отгоре надолу води до факта, че няма обратна връзка с подчинените. Често това води до образуване на пасивни и незаинтересовани от резултатите на поведението на компанията на служителите.

Демократичен (колегиален) стил на лидерство в организацията

Характерните особености за него са следните:

 • желанието на мениджъра да разработва решения, съгласувани със служителите и депутатите;
 • разпределение на отговорността и властта между подчинените;
 • стимулиране на инициативата за персонала;
 • редовна и навременна информация на екипа по всички важни въпроси;
 • приятелска и учтива комуникация;
 • наличие на благоприятен психологически климат в отбора;
 • наградата за служителите е постигането на положителен резултат от компанията.

примери за либерален лидерски стил

Лидерът винаги слуша и използвавсяко конструктивно предложение, организиращо широк обмен на информация, включващо подчинени на всички дейности на организацията. Отговорността за взетите решения обаче няма да бъде прехвърлена на служителите. Атмосферата, която се създава глава-демократ, помага да се гарантира, че органът на управление се поддържа от личната си власт.

Либералният лидерски стил: плюсовете и минусите

Този вид се отличава с различни форми, изборът на които зависи от много фактори. Първо, нека да разгледаме неговите особености. Либералния стил на лидерство се характеризира със следните признаци.

Първо, това е наличието на минимално участиемениджър в процеса на управление на екипа. Подчинените имат свобода, те са оставени на себе си. Работата на служителите рядко се наблюдава. Тази характеристика на либералния лидерски стил, като откъсване от проблемите на компанията, често води до загуба на функциите на мениджъра и невежество за реалното състояние на нещата.

На второ място, въпросите и проблемите се решават самоколективно и неговото мнение се приема като неписан закон. С либерален лидерски стил лидерът обикновено го следва, както и останалата част от персонала.

На трето място, комуникацията се осъществява само с подчинени, управителят прилага убеждаване, убеждаване и се опитва да установи личен контакт.

Либералният лидерски стил не е избран случайно. Обикновено тя става оптимална в определени ситуации и с някои характеристики на колектива. Нека изясним някои смесени форми.

Либералдемократично управление в организацията

Либерално-демократичен лидерски стилпредполага, че мениджърът се доверява напълно на подчинените си. И само на пръв поглед изглежда, че такова състояние на нещата може да доведе до липсата на управление на компанията.

характерна за либералния стил на лидерство

Такъв смесен либерален лидерски стилхарактеризираща се с факта, че изпълнителите са по-склонни от шефа да разберат всички сложности на професионалната дейност. Обикновено това е популярно в творческите колективи, в които служителите се нуждаят от независимост и самоизразяване.

Авторитарно-либерален лидерски стил в организацията

Характеризира се с определена двойственост, когатовземане на управленски решения. От една страна, управителят дава максимална свобода на своите служители при решаването на производствени проблеми. Но в същото време това изисква положителни резултати, без да се захващаме с проблеми и без да поемаме отговорност.

либерално-завладяващ стил на лидерство

Този либерално завладяващ стил на лидерство често води до самоувереност и анархистично поведение на неговите заместници във връзка със служителите.

Демократичен мениджърски стил в педагогическата дейност

Учител, който го демонстрира в комуникациястуденти, се фокусира върху развитието на студентите. Той привлича всеки ученик на обща задача. Този стил е един от най-ефективните начини за организиране на взаимодействието между учениците и учителя. Учителят разчита на инициативата на класа.

Авторитарен стил на управление в педагогическата дейност

Учителят обикновено взема решения и елиминирапроблеми на жизненоважната дейност на класовия колектив. Учителят смята, че е необходимо да се определят каквито и да било конкретни цели, като се изхождат от собствените му идеи. Той много силно контролира изпълнението на всяка задача и оценява само субективно резултатите, които са постигнати. Този стил е изпълнението на тактиката на настойничеството и диктатурата. В случай, че учениците заемат позицията на опозиция, учителят започва конфронтация.

Либерален управленски стил в педагогическата дейност

Често се нарича снизходително ианархично. Либералния стил на педагогическото лидерство се характеризира с факта, че учителят рядко поема отговорност. Той изпълнява задълженията си обикновено формално, се отдръпва от управленския процес в класната стая, избягва менторинг и възпитание, ограничавайки се до изпълнението на изключително преподавателски функции.

либерален стил на педагогическо лидерство

Либералният лидерски стил прилага тактикабез намеса, демонстрира безразличие и безразличие към проблемите на училищния екип. Разбира се, такъв подход не може да остане без последствия. За стила на либералното лидерство е характерно, че уважението и контрола на учениците се губят и дисциплината се влошава. Такъв учител не е в състояние да повлияе положително на личното развитие на учениците.

послеслов

Всеки човек, в зависимост от гледната точка,характер, индивидуални психологически характеристики, развива свой собствен стил на управление. Изборът на ефективна посока се определя от редица фактори:

 • авторитарен стил се препоръчва да се прилага, когато в организацията кризата на главата стана очевидна и ситуацията излезе извън контрол;
 • демократично - е оптимално, когато работната група е достатъчно зряла, работи стабилно, има дисциплина и ред;
 • либералният лидерски стил е необходим, ако работната група е в състояние да действа ефективно самостоятелно.
 • </ ul </ p>
Прочетете повече: