/ Краен срок за предаване на средния брой предприемачи

Срок на доставка на средния брой на служителите за предприемачи

Един от първите отчети за миналата година запредприемачите е докладът "Среден брой на служителите", чийто краен срок е до 20 януари на текущата година (според валидни документи). Това отчитане е примерна форма на един лист хартия. Както се казва в буквата на закона - предприемачите, които нямат други служители, все още са задължени да вземат този доклад за изминалата година. Въпреки че много хора се опитват да оспорят този факт въз основа на понятието кой е служител. Но, за съжаление, данъкът има своя собствена гледна точка по този въпрос и е просто невъзможно да се спори с него.

Срокът за доставка на средния брой на служителите е ясене определен в закони и за непредвидено представяне на този доклад могат да последват различни административни санкции и глоби. Според закона, непредоставянето на данни като цяло (или ако не е спазен срокът за подаване на средния брой хора) заплашва ръководителя на предприятието с глоба до 500 рубли (може да бъде наложена на счетоводителя). Освен това самата компания или организацията могат да бъдат глобени - макар и за скромна сума от 200 рубли, но все пак е доста неприятно.

Ако разбирате, отчетът трябва да бъде въведенпрости данни: ТИН на бизнесмена; в коя структура на данъчната инспекция (орган) изпратите този доклад; кода на данъчната структура и след това индикатора за средния брой на заетите лица. Ако няма служители освен вас, вие само посочвате себе си в отчета. Датата, на която правите отчет, обикновено е първото от януари на текущата година.

Крайният срок за предаване на средния брой хора може да бъдефрустрирани предприемачи, които имат повече от един служител. Тъй като в този случай е необходимо да се изчисли този показател. И ако през годината, средният брой не е бил разгледан от месеца, в края на годината, за да се изчисли тя е доста трудно и отнема (особено ако започне да се изготвя доклад, в последния ден, както често се случва) време. Тъй като е необходимо да се повиши нещатни работници за цялата година - за всеки ден. Ако предприемачът вече е сблъсквал с този доклад, а след това със сигурност тя се брои всеки месец този показател. В края на годината и след това просто добавя месечните данни за цялата година, и ги разделя на 12, като по този начин, е необходимо проста аритметика, за да разбера доклад. В този случай, средният брой на крайния срок, за да се съобразят с много прост (можете дори да мине напред във времето), и този доклад няма да има никакви проблеми за отделния предприемач, дори и ако той има няколко служители.

Що се отнася до изчисленията за месеца, средната стойностномерът се изчислява и чрез прости математически действия. За да направите това, е необходимо да обобщите броя на служителите в списъка за всеки ден и след това да разделите тази цифра на броя на календарите, а не на работните дни (за отчетния месец). Но има един нюанс. В края на краищата, през месеца има работници и уикенди (почивки). В този смисъл в тези дни броят на служителите на персонала е равен на броя на служителите от предходния работен ден.

При изчисляване на размера на списъка, като правило,се вземат предвид както служителите, които всъщност работят, така и тези, които отсъстват от работа поради обективни причини. Повече подробности за това какви категории служители и служители са взети под внимание и кои не са, можете да намерите в обяснителните документи на данъчното законодателство. Посочете конкретните документи няма да, защото във всяка страна на CIS изискванията са различни. За Русия основният документ, който регламентира изчисляването и подаването на средния брой на ПИ, е Данъчният кодекс на Руската федерация.

Във връзка с всичко това, крайният срок за предаване на средния брой на служителите трябва да бъде известен на всеки предприемач. И подготовката за предаване на тези статистически факти е необходимо предварително.

Прочетете повече: